Група "Мики Маус"-първа група

М агнетични

И нициативни

К окетни

И гриви

 

М ожещи

А ртистични

У мни

С мели

Ето, вижте ни и нас -

група "Мики Маус" е пред вас!

Умни, талантливи и добри,

първи в танци и игри,

редом с наш`те госпожи!

 

 

Екип:

Здравка Маринова - старши учител

Галина Асенова - старши учител

Иванка Йотова - помощник-възпитател