Фестивал на ученето през целия живот

07.11.2012 11:58

На 27 октомври в централната част на гр. Плевен се проведе Фестивал на ученето през целия живот. В него взеха участие много от културните институции на града. ОДЗ "Снежанка" участва с едно ателие за деца от 7 месеца до 3 години "Аз и мама - заедно в песни, танци и игри", училище за родители на деца от 3 до 10 години "Да влезем в обувките на детето", а вокалната група на учителките участва в заключителния концерт на фестивала.