Как да подготвя детето си за постъпване в детска градина?

14.06.2012 13:42

Детската градина не е задължителна и дали детето ви ще я посещава или не зависи само от вас. Задължителни са последните две години от предучилищното детство – 5-тата и 6-тата години за предучилищна подготовка за училище.

Посещението на детска градини има

Предимства и недостатъци:


 


 

Предимства

 

Недостатъци

 

           1.

Детската градина дава възможност на детето да общува и  играе с други деца.

 

 1. Детската градина отделя детето от родителите за сравнително дълъг период от време.

 

          2.

Детската градина учи децата на самостоятелност и независимост.

 

 1. Спазват се определени правила на общуване и поведение.

 

           3.

Детската градина дава възможност на детето да изпробва нови дейности, насърчава творчеството и откривателството.

 1. В детската градина детето е изложено на по-голям риск от болести и грип.

 

 1.  

В детската градина детето овладява езика и културата на речта, ориентира се в света, овладява първите си математически знания, учи се да рисува, апликира и моделира, да играе различни видове игри, да спортува.

 

 1. Престоят в детската градина е изморителен – за да се дойде навреме се става рано, престоява се в нея около 10 часа и се вършат много и най-различни дейности.

 

          5.

 В детската градина има възможност да се овладяват допълнителни дейности – чужди езици, спорт, изкуства

            5.  В групите е шумно.

          6.

В детската градина се извършва системна подготовка за училище.

 

           6.  В детската градина се заплащат такси и всички допълнителни дейности като спорт, езици и занимания с изкуства.

 

В кои случаи е добре да се отложи записването на детето на градина?

 • Ако детето ви не е в добро здравословно състояние – спомнете си, че в детската градина то е подложено на по-голям риск от боледуване и престоят е твърде дълъг и изморителен.
 • Не избързвайте със записването и ако в семейството са настъпили съществени промени – родило се е ново дете в семейството или сте се преместили в нов дом. Тръгването на градина в такъв момент може да се изтълкува от детето, че не е вече обичано или, че е изоставено или отхвърлено.

В такива случаи е добре да задържите детето в къщи за да свикне с промяната, да се успокои емоционално. Тогава то по-лесно ще се адаптира в градината.

 

В кои случаи е препоръчително детето да тръгне на детска градина, дори и да има кой да го гледа в къщи?

 • Ако е единствено дете в къщи и му е скучно само;
 • Ако няма приятелчета наблизо и детска площадка, на която да играе.

 

 

Вашето дете е прието в детска градина. Какво да направите, за да бъде първият период – периодът на адаптацията, приспособяването, по-лесен и безболезнен за детето?

Преди всичко знайте:

 • Дори и детето да е прието и да е тръгнало на градина, ако започне да боледува много често първите 2-3 месеца, ако настъпят сериозни разстройства в съня или детето покаже друга болестова симптоматика – може да прекратите посещенията и детето да си остане в къщи за известен период от време преди да направите нов опит за постъпване в градина.
 • Възможно е през първите 2-3 месеца детето да започне да боледува по-често (това е част от адаптирането към груповия имунитет), да спре развитието и дори да върне назад и да започне да прави неща, с които е скъсало вече – да се напишква и дори  нааква в леглото, да иска любимия биберон, да престане да говори или да се върне към надживяната бебешка реч. Това са начините, по които незрялата физика и психика на детето реагира на стреса от новите условия. Колкото по-малко е детето, когато тръгва в градина, толкова по-силни и по-отчетливи са симптомите на адаптацията.
 • Децата реагират по два начина на първите един-два дена в градината: или се чувстват прекрасно в новата среда, всичко им е интересно и дори не се сещат за родителите си, или напротив: чувстват се изоставени и изгубени в тази изцяло нова среда и плачат безутешно и без спиране.
 • Как ще се справи детето с тръгването на градина зависи до известна степен и от вас. Вие сте емоционалният барометър на детето.Децата са свързани здраво с родителите си, особено с майките до такава степен, че усещат емоционалното състояние. Ако вие сте тъжни, неспокойни и безутешни от раздялата – децата ви усещат тази емоция, усилват я и се чувстват два пъти по-безутешни и тъжни без вас. Ако вие сте му показали емоционално на какво интересно и прекрасно място отива – детето ще изпитва по-голямо доверие към новата среда и ще има положителни очаквания към всичко случващо се в градината. Важен е и момента на първата ви среща с детето в края на деня: ако се държите успокоително, като че ли детето е било в място, където предполагате, че не му е било приятно – и детето ще бъде тъжно и разплакано, ако вие сте весели и горди от това колко голямо дете е вече, щом ходи в градина – и то ще се успокои бързо и ще бъде гордо и доволно от престоя си.

 

Какво може да направите преди да дойде първият ден детето в градината?

 

 • Говорете на детето за градината и му разкажете какво може да прави там.
 • Договорете се с учителките и идете на посещение в градината и в групата в удобно и за двете страни време. Може да поканите учителките в къщи – да се запознаят по-добре с детето и вие с тях.
 • Потърсете дете от групата, което живее близо до вас – добре е детето ви да си намери приятел от групата още преди постъпването в градината.
 • Проучете от учителките какъв е дневният режим на децата в градината и се опитайте да го установите и в къщи:
  • около 7 часа - ставане, миене на очи и зъбки;
  • 8, 30 – 9 часа – закуска;
  • до 12 часа - четене на приказка или рисуване – до 20 минути; игри с играчки, разходки и игри на открито;
  • обяд – около 12 – 12,30 часа;
  • 12,30 (13) – 15 часа – сън;
  • 15,30 часа – 16 часа -  закуска;
  • 16 – 19 часа -  игри, разходки и игри на открито;
  • 19 часа – вечеря;
  • 20 – 20,30  - 7 часа  - нощен сън.

 

Как да подготвите детето за детска градина?

 

 • Научете го на някои основни умения за самообслужване: да се облича и съблича, обува и събува само, да сяда на масата с измити ръце, да ползва само тоалетна, да се храни само и чисто с прибори, да не говори с пълна уста на масата. Ако е малко (3 годишно) и не може да си връзва обувките, купете удобни обувки с лепенки, както и лесни и удобни за самостоятелно обличане и събличане дрехи.
 • Обогатете общите му познания: научете го да разпознава частите на тялото, цветовете и основните форми: кръгло като топка, триъгълно като покривче, правоъгълно като къщичка. Добре е да познава предметите от най-близкото си обкръжение и да знае кое за какво служи; да разпознава звуците от околната среда – лаене на куче, вой на полицейска кола, клаксон на кола, чуруликане на птици; да може да се ориентира в пространството: върху масата, под стола, край стената. Окуражавайте го да ви задава въпроси и имайте търпение да му отговаряте не многословно, но точно и ясно. Децата във възрастта от 3 до 4-5 год. се объркват в многословните и много детайлизирани указания. Говорете им с кратки изречения но точно и ясно формулирани. Научете ги да си знаят трите имена и адреса.
 • Помогнете на вашето дете да натрупа впечатления от околния свят: посетете заедно зоологическа градина; ходете често на излети сред природата или на разходки из града; организирайте по подходящ начин честването на лични, семейни и национални празници; събирайте шишарки, жълъди, камъчета и мидички на плажа. Правете заедно разни неща в къщи: месете хляб, правете сладкиши, почиствайте заедно. Осигурете му много хартия (може и ненужни документи), пастели, цветни моливи, върху които да „пише” и рисува и да къса, колкото иска. Научете го да държи молива и да рисува само върху листа прости фигури. Разказвайте му приказки, водете го на куклен театър. Подберете няколко детски предавания по телевизията, които да гледате заедно. Запознайте го с компютъра и му купете няколко интересни за неговата възраст програми. Но помнете, че специалистите препоръчват общото време, прекарано пред телевизора и компютъра да не надвишава 2 часа дневно.
 • По скоро насърчавайте вашето дете да общува с околните като спазва определени правила на поведение и се държи вежливо с тях. Научете го да изслушва внимателно другите, да не ги прекъсва; да употребява „моля”,”благодаря”, „заповядай”; да пази играчките си и да ги споделя с други деца. Подкрепяйте и поощрявайте желанието да ви помага в домакинството и го научете да поддържа в ред мястото с играчките си. Научете го да разпознава дрехите си и да ги пази чисти. Оставяйте го понякога да прекарва известно време без вас сред ваши познати, за да се адаптира по-лесно към детската градина. Поощрявайте приятелството му с деца на негова възраст и го научете да се справя без бой с конфликти, както и с малки разочарования.
 • Развивайте езика на детето: научете го да говори с цели думи и изречения, четете му книжки и разговаряйте с него всеки ден. Не говорете с него на бебешки и изисквайте да ви казва пълни думи. Поощрявайте го да разказва случки, да описва преживяванията и настроенията си. Обсъждайте предавания по телевизията. Контролирайте какво гледа детето ви по телевизията и не позволявайте да гледа предавания, които не са за неговата възраст.
 • Научете го да спазва някои важни правила за безопасност: покажете му действието на някои опасни предмети в къщи – печки, електрически уреди, остри предмети, запалки и кибрити. Обезопасете дома си като затворите всички ненужни контакти, кодирате програмите, които не искате то да гледа, поставите на недостъпно място лекарствата, препаратите за чистене и чупливи неща. Следете контактите му с непознати и го научете да не общува с такива, както и да знае трите си имена и адреса, на който живее. Научете го на основните правила за безопасно ходене по улиците, както и да не се откъсва изненадващо от възрастния, с когото е и да не пресича само улицата.
 • Децата в тази възраст имат нужда от много движение, за да се развиват правилно. Поощрявайте и го учете на всякакви движения и действия: да тича и скача, да изкачва и слиза по стълби, да се катери на ниски дървета, да пази равновесие, ходейки по ниски и тесни бордюри. Научете го да хваща подхвърлена или търкулната топка, да подскача на два крака, да тича и спира по сигнал, да се надпреварва при игра на гоненица или криеница. Децата на възраст около 3 години могат да задържат вниманието си върху една дейност около 10-15 минути.      

Ако сте положили толкова много усилия, за да подготвите детето за детска градина, няма как след първите няколко тревожни дни на адаптация то да не се почувства щастливо, доволно и успяващо сред децата.