„Плевен в центъра на Европа”?!

25.10.2012 11:51

Такова , малко странно и предизвикателно беше заглавието на тренинга, проведен в съботния ден, на 20 октомври в ОДЗ „Снежанка”. С подходящи игри, упражнения и умно направена презентация треньорът, г-н Владислав Петков от неправителствената организация С.Е.Г.А. представи Европейският съюз пред учителите от детската градина: история, структура, компетенции и взаимоотношения на европейските учреждения с европейските граждани. Беше интересно да „преживееш” поне в условията на игра какво е да си или да не си гражданин на ЕС: как пътуваш в рамките на Съюза, как търгуваш, ако си търговец, към кого да се обърнеш, ако изпаднеш в беда и няма българска дипломатическа мисия наблизо.

Оказа се, че само на пръв поглед ЕС е нещо далечно, играчка в ръцете на политиците и няма отношение към обикновения човек. Колкото повече знаеш за тази най-нова, „експериментална”, в условията на човешката цивилизация организация, толкова по-добре разбираш и можеш да се възползваш от правата си като неин гражданин.

Пътуването на педагогическият екип на ОДЗ ”Снежанка” към центъра на Европейския Съюз започна!