Съобщение

28.08.2012 10:55

ОДЗ „Снежанка” ще отвори врати отново за всички свои малчугани на 10.09.2012 година.

За да прекрачат прага на детското заведение на малчуганите са необходими следните документи:

 

Ясла

 1. ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА на детето, попълнена от личния лекар (данни за имунизационния статус на детето), съгласно Наредба №15/2005 г. за имунизациите в Република България.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детското заведение.
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.
 4. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
 5. ВАСЕРМАН на един от родителите.

 

Първа група

 1. ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА на детето, попълнена от личния лекар (данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15/2005 г. за имунизациите в Република България.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детското заведение.
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.
 4. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

 

За децата от останалите групи, които са отсъствали повече от два месеца  са необходими:

 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детското заведение.
 2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
 3. Талон за профилактичен преглед от личния лекар за ръст и тегло.

 

Ако детето е отсъствало повече от 10 календарни дни се представя талон за здравното състояние на детето (контактна бележка) от личния лекар.