ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА

22.11.2013 13:21

От 19.11 до 29.11.2013г. ще се проведе първи етап на тематична проверка на тема:„Имат ли настояще детските права".