Тренинг за помощник-възпитателки

19.12.2012 13:32

Помощник-възпитателките, т.е. лелите в групите, както подсказва и официалното название на длъжността вече не са само хората, които се грижат за хигиената в групите и детското заведение, а и важни участници в образователния процес. Така те се оказват и хора, които се нуждаят от непрекъснато повишаване на педагогическата си квалификация. Всички помощник-възпитателки в ОДЗ „Снежанка” са преминали основен, много сериозен курс на педагогическа квалификация. На 12 декември, в изпълнение на годишния комплексен план, беше проведен пореден курс-тренинг на тема „Игри с деца” с ръководител ст. учител А. Костова. На него помощник учителките се припомниха как се играят някои игри още от тяхното детство, както и разучиха нови игри: игра на столчета, игри с топки, балони, парашут.