Заседание на училищното настоятелство

19.12.2012 14:13

На 3.12.2012 г. в детското заведение се проведе заседание на училищното настоятелство.

То протече при следниядневен ред:

1. Отчет на изразходваните средства от фонд "Подпомагане на ДЗ".

2. Запознаване на членовете на УН с предстоящите събития през учебната 2012/2013 година.

3. Обсъждане и вземане на решения за изразходване средствата на фонд "Подпомагане на ДЗ".

По т.1 от дневния ред г-жа М. Симеонова, председател на УН докладва как са били изразходвани набраните средства във фонд "Подпомагане на ДЗ". Основната сума е отишла, както беше обявено преди благотворителния концерт, за закупуване на спортни уреди и съображения за всички деца. Те ще се намират във физкултурния салон, на разположение на всички деца. Освен това са били закупени детска литература за групите, монитори за всички групи, като начало на снабдяването на групите с компютърна техника, наобходима за образователния процес; костюми за мажоретния състав и изработване на диплянки и рекламни материали.

По т.2. от дневния ред, г-жа Гатева запозна членовете на УН с предстоящите събития в ДЗ, според Годишния комплексен план за учебната 2012/2013 година.

В резултат бяха взети следните решения:

1. Родителските комитети по групи да вземат активно участие в подготовката и провеждането на заоключителния концерт "Децата на Европа - единни в разнообразието"

2. От фонд "Подпомагане на ДЗ" да бъдет закупени:

  • Да се ушият или закупът костюми за предстоящия концерт;
  • Възглавници за всички групи;От родители да бъдат ушити калъфи за тези възглавници. Закупуването на плата ще бъде грижа на ръководството на ДЗ

3. Членовете на УН да се включат в набирането на оферти за видеонаблюдение н ДЗ

4.Родители-специалисти да съдействат за поддължането на сайта.

5. Родителските комитети да организират обучение за родители по линия на "Училище за родители" на тема: Безопасен интернет".