Първи педагогически съвет

02.10.2012 11:40

На 19 в ОДЗ „Снежанка” беше проведен първият за годината педагогически съвет. На него бяха приети най-важните документи, които определят работата на детското заведение през цялата година:

  • Правилника за дейността на детското заведение;
  • Правилника за вътрешния ред;
  • Годишния комплексен план;
  • Организацията на педагогическия процес: дневен режим, седмично разпределение, допълнителните форми за работа с децата от детската градина;
  • План за квалификацията на кадрите в детското заведение;
  • План за безопасно движение по пътищата.

Освен тези важни за живота в детското заведение документи беше приет още Отчет за лятната работа и бяха решени някои организационни въпроси.

За широката общественост е важен Правилника за организация цялостната дейност в детското заведение, в който са определени правата и задълженията на всички заинтересовани страни, включително на родителите.

 Във връзка с обявяване на 2013 година за Година на гражданите на ЕС, в годишния комплексен план и в Плана по квалификацията е включена темата „Децата на Европа – единни в разнообразието”. Идеята на колектива е чрез атрактивни и емоционални дейности децата да се запознаят с някои страни от ЕС и да разберат, че въпреки различията си всички ние живеем заедно и си приличаме по много неща.

Повече за промените в документите научете от самите документи, публикувани в сайта.